1. MĚŘENÍ OBSAHU VODY V MEDU

Měření obsahu vody v medu provádíme refraktometrem.

REFRAKTOMETR

Toto zařízení pracuje na principu lomu světla.

Na sleněný hranol se nanese malé množství medu, a přiklopí matovou příklopkou.

NANESENÍ MEDU          PŘIKLOPENÍ

 

Pohledem do okuláru je vidět stupnice rozdělená na dvě části,

lom barev určuje právě hodnotu obsahu vody.STUPNICE REFRAKTOMETRU